Общи условия

 1. Срещу билета на фирма "ГРУП TРАВЕЛ" се осигурява по посочения маршрут превоз с автобус на пътника и личния му багаж в размер на 1 куфар до 20 килограма. Всеки 2-ри багаж се заплаща 10лева.
 2. Билет за "отиване-връщане" е с валидност 90 дни от датата на тръгване, като отворения двупосочен билет трябва да се потвърди не по-късно от 48 часа преди датата за връщане.
 3. Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват само при наличните свободни места в автобуса.
 4. За  закъснение по обективни причини (митнически и паспортни неуредици, по вина на пътник, пътно транспортна обстановка и др.) фирмата не носи отговорност.
 5. Пътнически билет може да бъде върнат до 3 дни преди датата на пътуването с 10% неустойка от цената на билета , до 24 часа  преди датата на пътуване с 50%. За срок по-малък от 24 часа сумата не се възстановява.
 6. Чекирането на автобуса започва 30 минути и завършва 5 минути преди обявения час на тръгване. Незаетите места могат да бъдат продадени на чакащи пътници.
 7. Пътника носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 8. Фирмата-превозвач не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки по рисковете “Живот” и “Медицински разноски”.
 9. Всеки пътник носи лична и финансова отговорност за нарушения на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат лично от пътника, извършил нарушението.
 10. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа. Глоби, наложени от кантролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването, се носят лично от нарушителя.
 11. Фирмата-превозвач не извършва превози на багаж без придружител без всякакви условности.
 12. Рекламации са валидни само в писменна форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажния етикет, без които рекламации не се разглеждат. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до повишаване комфорта на пътуване, фирмата-превозвач не носи гаранции и не са обект на рекламации.
 13. Посочените в разписанията и други информационни материали времена на пристигане по спирки са ориентировъчни.
 14. Покупката на пътуването е валидна само след извършено плащане.
 15. При неосъществяване на пътуването по вина на фирмата, същата възстановява само стойността на неосъществената пътна отсечка.
 16. Срока за обслужване на рекламации и срока за възстановяване на сумата на клиента при отказ е в рамките на един месец след подаване на рекламация/жалба.
  Рекламация може да се подаде по следните начини:
  - на телефон +359 2 418 0077
  - на еmail: info@grouptravel.bg