София - Будапеща -Виена - Бърно - Острава - Катовице - Лодз- Варшава